dimecres, 26 de març de 2014

Per què en valencià?

El sistema educatiu valencià ofereix, des d'infantil fins a batxillerat, ensenyament en valencià o en castellà.
Des de la seua creació, Escola Valenciana aposta per les línies en valencià, ja que garanteixen el coneixement de les dues llengües oficials del nostre territori. Aquest mateix postulat és el que defensen l'Institut Valencià d'Avaluació i Qualitat Educativa (IVAQE), la comunitat educativa i les universitats.
El gran repte educatiu del segle XXI és establir un bon sistema plurilingüe, això és, que l'alumnat valencià acabe els seus estudis dominant el castellà i el valencià, a més d'una llengua estrangera com l'anglés.
Els experts en llengües afirmen des de fa dècades que les persones bilingües tenen major facilitat per a aprendre altres llengües. Per això l'ensenyament que té com a llengua de base el valencià garanteix el perfecte domini del castellà i de qualsevol llengua estrangera.
Hi ha dues modalitats de programes d'ensenyament en valencià:
PROGRAMA D'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ (PEV)És un programa d'educació bilingüe dissenyat per a alumnat majoritàriament valencianoparlant. Comença usant majoritàriament el valencià com a llengua d'ensenyament i incorpora l'àrea de castellà des del primer moment. Es poden incorporar tantes àrees com calga en castellà o en valencià per aconseguir fer bilingüe l'alumnat. La llengua estrangera s'incorpora en 3r de primària.
PROGRAMA D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA (PIL)És un programa d'educació bilingüe dissenyat per a alumnat majoritàriament castellanoparlant. Comença usant majoritàriament el valencià com a llengua d'ensenyament i incorpora l'àrea de castellà durant el primer o segon cicle de primària. Es poden incorporar tantes àrees en castellà i en valencià com calga per aconseguir un alumnat bilingüe. La llengua estrangera s'incorpora en 3r de primària.
Per la seua banda, l'ensenyament en castellà rep el nom de Programa d'Immersió Lingüística (PIP). Comença usant majoritàriament el castellà com a llengua d'ensenyament. En aquest programa s'imparteix en valencià, entre les àrees no lingüístiques, només l'àrea de coneixements del medi natural, social i cultural a partir del 3r curs d'educació primària.
Molts membres d'Escola Valenciana són mestres, professors i pedagogs que estan cada dia a peu d'aula i afirmen que l'ensenyament en valencià (PEV o PIL) té molts avantatges per diverses raons:

UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT
Oferta multicultural i multilingüe amb més de 25 anys d'experiència.
MAJOR COMPRENSIÓ D'ALTRES IDIOMES
L'educació bilingüe ajuda a la comprensió d'altres idiomes.
COMPROMÍS AMB LA CULTURA
Manté viva la cultura i les tradicions valencianes.
MILLOR ATENCIÓ A L'ALUMNAT
Ofereix un tracte afectiu, familiar i compromés.
MÉS POSSIBILITATS DE FUTUR
No limita la formació del teu fill o filla, suposa tot un valor afegit.

Les conclusions són:
• L'ensenyament en valencià és l'únic que assegura el domini efectiu de les dues llengües oficials.
• En els programes d'ensenyament en valencià també s'estudia castellà.
• Una bona educació bilingüe facilita l'adquisició d'altres idiomes (l'anglés, per exemple).
• El domini de les dues llengües facilita la preparació i la incorporació al món laboral.
• Estudiar en valencià suposa l'acollida i la integració dels nouvinguts a la nostra cultura i a la nostra idiosincràsia com a poble.
• El bilingüisme comporta una major comprensió del fet de la diferència, ens fa més tolerants i respectuosos amb els altres.

Per tot això amb l'obertura del període de matriculació dels xiquets i xiquetes de 3 anys, Escola Valenciana posa en marxa la campanya "Matricula en Futur, Matricula en Valencià", on s'informa els pares i mares dels avantatges de l'ensenyament en valencià.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada